Политика на испорака на производи

Купувањето преку нашата интернет страница може да ја реализирате од било кој дел на светот, но испораката може да ја спроведеме само на територијата на Република Македонија.
Сите производи ќе Ви бидат доставени на адресата за испорака која задолжително треба да ја доставите при креирање на нарачката. Производот/ите се доставуваат до влезната врата на куќата односно до влезот на станбена зграда.
Можете и да ги изненадите Вашите блиски и да побарате достава на нивна адреса, при тоа наведувајќи ја нивната адреса како адреса за испорака.

Цената на испораката на територијата на Р. Македонија за одредени производи е вклучена во цената и истото е назначено при купувањето на производите, односно најчесто се реализира преку сопствена достава.

По купувањето ќе бидете контактирани од нашата доставна служба за дефинирање на термин за испорака. Купените производи ќе бидат испорачани во најкраток можен рок. Ал-Мак доо Струмица го задржува правото да го продолжи рокот на испорака. Испораката се врши преку нашата служба за испорака.

Испорака вршиме од понеделник до петок.

Пред испораката на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран, на телефонскиот број оставен за контакт, за потврдување на датумот и времето на испораката.

Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот.
Секој купувач е должен при превземање на производот, да го провери од евентуални оштетувања при транспорт, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува.
Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба да не информира веднаш, како би преземале мерки за отстранување на ненамерната грешка. Во овој случај, трошоците за замена на производот нема да бидат на товар на купувачот.

Правилник за достава

1. Ал-Мак обезбедува достава на сите производите купени во сопствените салони или од online продавницата almak.mk, во вредност поголема од 8,000 ден. За нарачки под вредност од 8.000 ден, ако купувачот сака достава, доставата се наплаќа 1.000 ден, или робата се остава во салонот од каде е направена нарачката.
2. Доставата на мебелот (гарнитури, лежаи, душеци, маси и столици) се врши до првото достапно место до адресата на купувачот, односно место достапно за ТМВ.
3. Купувачите се известуваат за достава на мебелот најмалку 24 часа пред доставата.
4. Внесувањето на мебелот (гарнитури, лежаи, душеци, маси и столици) во домот е обврска на купувачот
5. Оргиналното пакување од производите купувачите треба да го чуват сè додека не увидат дека сè е во ред со производот